Autoverzekering huurauto 4x4 Namibië

Alle voertuigen van Asco Car Hire zijn standaard verzekerd met een beperkt eigen risico. U heeft daarbij de keuze uit drie 'eigen risico' niveaus die verschillende niveaus van dekking bieden tijdens uw reis. Het niveau van het eigen risico bepaalt uw persoonlijke aansprakelijkheid in geval van een ongeval. Download en lees de volledige verzekeringsvoorwaarden om te weten wat gedekt is en wat de verplichtingen zijn.

Kies de juiste autoverzekering voor uw huurauto 4x4

Alle huurauto's hebben een standaard WA-verzekering (zonder eigen risico) en zijn verzekerd bij verkeersongelukken. De klant/huurder is verantwoordelijk voor het gekozen eigen risico. Het standaard eigen risico voor alle voertuiggroepen is N$ 40.000.

Vermindering van het eigen risico

Indien de klant een voertuig wil huren met een lager eigen risico dan het standaard eigen risico (N$40.000), dan wordt een extra bedrag per dag in rekening gebracht. Het is mogelijk het eigen risico te verlagen tot nul.

STANDAARD EIGEN RISICO
€ 0 per dag
 • Eigen risico van N$ 40 000
 • WA-verzekering
 • Standaard dekking
 • Diefstal & brand
Verminderd eigen risico 1
€ 8 per dag
 • Eigen risico van N$ 20 000
 • WA-verzekering
 • Standaard dekking
 • Diefstal & brand
Verminderd eigen risico 2
€ 15 per dag
 • Eigen risico van N$ 5 000
 • WA-verzekering
 • Standaard dekking
 • Diefstal & brand
Verminderd eigen risico 3
€ 25 per dag
 • Eigen risico van N$ 0
 • WA-verzekering
 • Bandenschade (één band), onderstel, ruiten
 • Eenzijdig ongeval

BELANGRIJKE INFORMATIE

Het is belangrijk om te weten dat het met verzekeringen en de verantwoordelijkheid bij schade soms anders werkt dan in Westerse landen. Zo is het in de meeste Afrikaanse landen waaronder Namibië en Botswana helemaal niet verplicht om verzekerd te zijn en is de meerderheid van de voertuigen dus geheel niet verzekerd. Men is dus in veel gevallen zelf verantwoordelijk voor afhandeling en compensatie in geval van schade.

DOWNLOAD EN LEES DE VOLLEDIGE VERZEKERINGSVOORWAARDEN

Alle huurauto’s zijn door het autoverhuurbedrijf standaard verzekerd tegen verkeersongevallen. De huurder is verantwoordelijk voor eigen risico. Het standaard eigen risico is N$ 40.000 per voertuig en is gelijk voor alle voertuigklassen.

Het eigen risico dient ter plaatse als waarborg middels een creditcard (VISA of MasterCard) voldaan te worden. Deze waarborg wordt slechts geblokkeerd op de creditcard en niet daadwerkelijk afgeschreven. Wanneer er bij terugkomst geen schade wordt geconstateerd, wordt deze waarborg bij het inleveren van de huurauto automatisch tenietgedaan.

Naast de algemene uitsluitingen (zie onderstaand) is bij de standaard verzekeringsvorm ook glas- en bandenschade voor het eigen risico van de klant, tenzij men kiest voor Reductie 3 (zie onderstaand).

Bij constatering van schade aan het voertuig geldt altijd dat de klant verantwoordelijk is voor betaling van het eigen risico, onafhankelijk van de schuldvraag, met andere woorden, dit geldt ook indien de schade veroorzaakt is door een derde partij.

Aan de klant wordt de mogelijkheid geboden om het eigen risico af te kopen door het betalen van een extra toeslag per dag. Deze toeslag is afhankelijk van het type voertuig. Het is mogelijk om het eigen risico te reduceren of volledig af te kopen.

De verschillende afkoopvormen zijn:

 1. Reductie 1: Eigen risico van N$ 20.000 – toeslag van € 8 per dag
 2. Reductie 2: Eigen risico van N$ 5.000 – toeslag van € 15 per dag
 3. Reductie 3: Geen eigen risico – toeslag van € 25 per dag

Afkoop van het eigen risico helpt om kosten te reduceren in het geval van schade waarbij een derde partij betrokken is. Zowel de schade aan de eigen gehuurde auto (boven het gekozen bedrag van het eigen risico) als die aan het voertuig of eigendom van de derde partij is (volledig) gedekt.

Let op: bij Reductie 1 en 2 is schade aan banden, ruitschade en schade als gevolg van éénzijdige ongevallen (zie onderstaande) en zandstormen uitgesloten.Deze verzekeringsvorm is uitgebreider dan Reductie 1 en 2. Extra ingesloten is:

 1. Ruitschade
 2. Bandenschade (één band)
 3. Zandstormschade
 4. Eenzijdige ongevallen (uitgesloten zijn schades a.g.v. nalatigheid zoals te hard rijden, rijden onder invloed, etc.)
 5. Schade aan de onderzijde van het voertuig (bodemschade)

Let op: Reductie 3 is in geen geval te vergelijken met het Europese ‘Volledig Casco’ of ‘All Risk’, waarbij alle schade altijd gedekt is onafhankelijk van de aard van de schade en/of de schuldvraag.

Onder de term ‘eenzijdig ongeval’ valt bijvoorbeeld het van de weg af raken en/of omrollen/omkieperen zonder dat er een andere partij bij betrokken is. Een ander voorbeeld is het achteruit rijden tegen een paaltje of boom.

Bij alle aangeboden verzekeringsvormen wordt de schade aan eigen voertuig en aan derden door de verzekering gedekt indien:

 • het een verkeersongeval betreft volgens de onderstaande gehanteerde definitie;
 • er geen sprake is van nalatigheid van de bestuurder en inzittenden;
 • het geen uitsluiting betreft, zoals opgenomen in de algemene voorwaarden.

Onder een verkeersongeval wordt verstaan: een ongeval waarbij een ander voertuig betrokken is, of een voetganger betrokken is, of een dier betrokken is.

LET OP: éénzijdige ongevallen, zoals bijvoorbeeld het van de weg af raken en/of omrollen/omkieperen zonder dat er een andere partij bij betrokken is, is dus niet gedekt bij Reductie 1 en 2. Ook niet wanneer men bijvoorbeeld uitwijkt voor een overstekend dier.

Onder nalatigheid wordt verstaan: de situatie, waarbij de bestuurder en/of inzittenden zich niet volgens de wet, de door de verhuurder opgestelde regels of volgens algemeen geldende regels gedragen. Voorbeelden van nalatigheid, waarbij de verzekering de schade niet dekt, zijn schades die voortkomen uit :

 • het rijden onder invloed;
 • het overtreden van de snelheidslimiet (zie onderstaande snelheidslimieten);
 • bij het doorrijden van een rood stoplicht;
 • het rijden door water (rivieren, moerassen, zee, etc.) wat hoger komt dan de treeplank;
 • het niet correct hanteren van de koppeling of versnellingen

Schade die bij voorbaat al uitgesloten is voor dekking door de verzekering is:

 • (brand)schade door sigaretten, lucifers en/of aanstekers;
 • schade doordat men op de motorkap of het dak gestaan of gelopen heeft;
 • schade door een omgeslagen auto, zonder dat er een andere partij bij betrokken is (behalve bij Reductie 3);
 • glasschade (behalve bij Reductie 3);
 • schade aan banden (door lekkage, klapband en/of overmatige slijtage) (behalve bij Reductie 3);
 • schade als gevolg van het rijden door water;
 • schade door zandstormen (behalve bij Reductie 3);
 • schade aan persoonlijk bezittingen.

Binnen bebouwde kom en in Nationale parken: 60 km/uur, onverharde wegen: 80 km/uur en op asfaltwegen buiten de bebouwde kom: 120 km/uur.

Bij 85 km/u of 125 km/u geeft een ‘piep’ toon aan dat u de maximum toegestane snelheid (op snelwegen) overschreden heeft. Houd er rekening mee dat al onze voertuigen zijn uitgerust met een Black Box (GPS monitoring systeem). Belangrijk: de maximale toegestane snelheid om verzekerd te zijn op onverharde wegen is altijd 80 km/uur, zelfs als de officiële bewegwijzering 100 km/uur aangeeft.

LET OP: Bij het overschrijden van de genoemde snelheidslimieten komen alle verzekeringen en gereduceerde eigen risico’s (excessen) te vervallen.

Diefstal van het voertuig is gedekt, mits men als een goed huisvader voor het voertuig heeft zorg gedragen, het voertuig afgesloten heeft en alle sleutels van het voertuig kan overhandigen (m.u.v. een overval).

Banden hebben bij start van de huurperiode minimaal 6 mm profiel (3 mm voor reservebanden).

Schade aan banden is niet gedekt (behalve bij Reductie 3). In geval van een lekke of kapotte band kan de huurder deze onderweg laten maken of een ‘nieuwe’ band aanschaffen. Bij terugkomst zal de huurder voor deze schade worden aangeslagen. Dit betekent dat elke kapotte/gerepareerde band vervangen zal moeten worden door een nieuwe. (Gerepareerde banden worden helaas niet geaccepteerd.) Vanzelfsprekend wordt alleen het aantal ‘gebruikte’ mm’s profiel in rekening gebracht en dus niet per definitie de gehele nieuwe band. Indien de huurder zelf een nieuwe band aangeschaft heeft, krijgt deze bij het inleveren van het voertuig een teruggave voor de ‘extra mm profiel’. De maximale hoogte van een dergelijke restitutie is N$ 3000,00

In geval van een zandstorm dient men onmiddellijk te stoppen en te proberen een tijdelijke schuilplaats te vinden voor het voertuig. Als dit niet mogelijk is kan men niet anders dan stapvoets doorrijden, maar beperk de snelheid zoveel mogelijk. Schade als gevolg van een zandstorm is niet gedekt (behalve bij Reductie 3).  Zandstormen komen het meest voor aan de kust bij een oostenwind.

Het is altijd vereist in geval van schade om een politierapport op te laten maken. Wanneer men in de mogelijkheid is om foto’s te nemen, dan is dit zeer aan te raden.

Sleepkosten als gevolg van een technisch mankement zijn voor de verhuurder. Sleepkosten als gevolg van een ongeval en in geval van nalatigheid/uitsluitingen komen voor rekening van de huurder.

De administratieve kosten van een schade, de zogenaamde ‘claim handling’ komen voor kosten van de huurder.

Hierbij verklaar ik dat ik bovenstaande verklaring heb gelezen, begrepen en aanvaard.

MEER INFORMATIE EN RESERVERINGSAANVRAGEN: