Autoverzekering huurauto 4x4 Namibië

Alle voertuigen van Asco Car Hire zijn standaard verzekerd met een beperkt eigen risico. U heeft daarbij de keuze uit drie 'eigen risico' niveaus die verschillende niveaus van dekking bieden tijdens uw reis. Het niveau van het eigen risico bepaalt uw persoonlijke aansprakelijkheid in geval van een ongeval. Download en lees de volledige verzekeringsvoorwaarden om te weten wat gedekt is en wat de verplichtingen zijn.

Kies de juiste autoverzekering voor uw huurauto 4x4

Alle huurauto's zijn standaard verzekerd voor schade aan een derde partij, voor diefstal en voor brand. De klant/huurder is verantwoordelijk voor het kiezen van het gewenste eigen risico niveau. Het standaard eigen risico voor alle
voertuigcategorieën is N$40,000.

Vermindering van het eigen risico

Als de klant liever een voertuig huurt met een lager eigen risico dan het standaard eigen risico (N$40,000), wordt er een extra fee per dag in rekening gebracht. Het is mogelijk het eigen risico te verlagen tot nul. Let op: de klant is altijd aansprakelijk voor schade aan de gehuurde auto tot aan het gekozen niveau van eigen risico. Dit geldt ook in geval van schade of een ongeval veroorzaakt door een derde partij.

De opties om het eigen risico te reduceren zijn:

Gereduceerd Eigen Risico 1 van N$20,000: tegen betaling van een additionele fee van €8 per dag.
Gereduceerd Eigen Risico 2 van N$5,000: tegen betaling van een additionele fee van €15 per dag.

Het verlagen van het eigen risico vermindert de kosten in geval van een ongeval met een derde partij (nalatigheid uitgesloten). Het dekt de schade aan de gehuurde auto (boven het gekozen eigen risico niveau) en ook schade aan derden.

Belangrijk: Gereduceerd Eigen Risico 1 en 2 dekt geen schade aan banden, ramen, schade door zandstormen, schade aan de onderkant van het voertuig (bodemschade) en schade als gevolg van eenzijdige ongevallen.

Superdekking – zonder eigen risico en met verhoogde dekking: tegen betaling van een addiConele fee van €25 per dag.

• Incl. Schade aan ramen
• Incl. één (1) beschadigde band
• Incl. Schade als gevolg van eenzijdige ongevallen (nalaCgheid zoals te hard rijden, onder invloed van alcohol, drugs, enz. zijn uitgesloten)
• Bodem schade (met uitzondering van Kaokoveld en Damaraland gebied, zie Algemene Voorwaarden punt 12)

Belangrijk: Superdekking kan niet worden vergeleken met de Europese "Vollkasko" of "All Risk" verzekering, waarbij alle schades ongeacht de oorzaak of schuld worden gedekt.

STANDAARD EIGEN RISICO
€ 0 per dag
 • Eigen risico van N$ 40 000
 • WA-verzekering
 • Standaard dekking
 • Diefstal & brand
Verminderd eigen risico 1
€ 8 per dag
 • Eigen risico van N$ 20 000
 • WA-verzekering
 • Standaard dekking
 • Diefstal & brand
Verminderd eigen risico 2
€ 15 per dag
 • Eigen risico van N$ 5 000
 • WA-verzekering
 • Standaard dekking
 • Diefstal & brand
Superdekking
€ 25 per dag
 • Eigen risico van N$ 0
 • WA-verzekering
 • Bandenschade (één band), onderstel, ruiten
 • Eenzijdig ongeval

BELANGRIJKE INFORMATIE

Het is belangrijk dat men zich realiseert dat er aanzienlijke verschillen zijn in autoverzekeringen en verantwoordelijkheid voor schade in vergelijking met westerse landen. Bijvoorbeeld, in veel zuidelijke Afrikaanse landen zoals Namibië en Botswana, bestaat er geen wettelijke verplichting om überhaupt een autoverzekering te hebben. Als gevolg hiervan zijn de meeste auto's in deze landen niet verzekerd, en de eigenaren of gebruikers van de auto zijn persoonlijk verantwoordelijk voor eventuele schade en vergoedingen in geval van een ongeval of schade.

DOWNLOAD EN LEES DE VOLLEDIGE VERZEKERINGSVOORWAARDEN

Alle huurauto’s zijn door het autoverhuurbedrijf standaard verzekerd tegen verkeersongevallen. De huurder is verantwoordelijk voor eigen risico. Het standaard eigen risico is N$ 40.000 per voertuig en is gelijk voor alle voertuigklassen.

Het eigen risico dient ter plaatse als waarborg middels een creditcard (VISA of MasterCard) voldaan te worden. Deze waarborg wordt slechts geblokkeerd op de creditcard en niet daadwerkelijk afgeschreven. Wanneer er bij terugkomst geen schade wordt geconstateerd, wordt deze waarborg bij het inleveren van de huurauto automatisch tenietgedaan.

Naast de algemene uitsluitingen (zie onderstaand) is bij de standaard verzekeringsvorm ook glas- en bandenschade voor het eigen risico van de klant, tenzij men kiest voor Reductie 3 (zie onderstaand).

Bij constatering van schade aan het voertuig geldt altijd dat de klant verantwoordelijk is voor betaling van het eigen risico, onafhankelijk van de schuldvraag, met andere woorden, dit geldt ook indien de schade veroorzaakt is door een derde partij.

Aan de klant wordt de mogelijkheid geboden om het eigen risico af te kopen door het betalen van een extra toeslag per dag. Deze toeslag is afhankelijk van het type voertuig. Het is mogelijk om het eigen risico te reduceren of volledig af te kopen.

De verschillende afkoopvormen zijn:

 1. Reductie 1: Eigen risico van N$ 20.000 – toeslag van € 8 per dag
 2. Reductie 2: Eigen risico van N$ 5.000 – toeslag van € 15 per dag
 3. Superdekking: Geen eigen risico – toeslag van € 25 per dag

Het verlagen van het eigen risico vermindert de kosten in geval van een ongeval met een derde partij (nalatigheid uitgesloten). Het dekt de schade aan de gehuurde auto (boven het gekozen eigen risico niveau) en ook schade aan derden.

Let op: Gereduceerd Eigen Risico 1 en 2 dekt geen schade aan banden, ramen, schade door zandstormen, schade aan de onderkant van het voertuig (bodemschade) en schade als gevolg van eenzijdige ongevallen.

Superdekking – zonder eigen risico en met verhoogde dekking. Deze verzekeringsvorm is uitgebreider dan Reductie 1 en 2. Extra ingesloten is:

 1. Incl. Schade aan ramen
 2. Incl. één (1) beschadigde band
 3. Incl. Schade als gevolg van eenzijdige ongevallen (nalatigheid zoals te hard rijden, onder invloed van alcohol, drugs, enz. zijn uitgesloten)
 4. Bodem schade (met uitzondering van Kaokoveld en Damaraland gebied, zie Algemene Voorwaarden punt 12)

Let op: Superdekking is in geen geval te vergelijken met het Europese ‘Volledig Casco’ of ‘All Risk’, waarbij alle schade altijd gedekt is onafhankelijk van de aard van de schade en/of de schuldvraag.

Hieronder wordt o.a. verstaan het verliezen van de controle over het voertuig en/of het kantelen/omslaan ervan, tegen een boom botsen tijdens achteruitrijden, etc. 

Ongevallen zonder betrokkenheid van een derde partij (bekend als eenzijdige ongevallen) worden alleen gedekt door de Superdekking als de bestuurder niet nalatig was. Gereduceerd Eigen Risico 1 en 2 bieden geen dekking voor eenzijdige ongevallen.

In dergelijke gevallen is de huurder volledig verantwoordelijk voor alle kosten van de schade, zelfs als deze het gekozen eigen risico bedrag overschrijden.

Onder een verkeersongeval wordt verstaan: een ongeval waarbij een ander voertuig betrokken is, of een voetganger betrokken is, of een dier betrokken is.

LET OP: éénzijdige ongevallen, zoals bijvoorbeeld het van de weg af raken en/of omrollen/omkieperen zonder dat er een andere partij bij betrokken is, is dus niet gedekt bij Reductie 1 en 2. Ook niet wanneer men bijvoorbeeld uitwijkt voor een overstekend dier.

Met betreffende verzekeringen zijn de schades gedekt indien:

 • het gaat om een verkeersongeval volgens de definitie van de verzekering (zie uitleg verkeersongeval hierboven);
 • er geen situatie of bewijs van nalatigheid is;
 • het is geen situatie die genoemd wordt in de uitsluitingen.

Nalatigheid is een situatie waarin de bestuurder en/of de passagiers zich niet houden aan de wet, de voorwaarden van de huurovereenkomst, of algemene verkeersregels. Voorbeelden van nalatigheid waarbij de verzekering de schade niet dekt zijn:

 • in geval van rijden onder invloed van drugs en/of alcohol;
 • in geval van te hard rijden; (zie ACH Snelheidslimieten)
 • het overtreden van de snelheidslimiet (zie onderstaande snelheidslimieten);
 • in geval van door rood licht rijden;
 • in geval van door water rijden;
 • in geval van verkeerd gebruik van koppeling, versnellingen en motor van de auto;
 • (brand) schade veroorzaakt door sigaretten, lucifers en/of aanstekers;
 • rijden door zandstormen

Schades die niet door enige verzekering worden gedekt:

 • schade veroorzaakt door lopen of staan op het dak of de motorkap;
 • schade veroorzaakt door rijden door water;
 • schade aan persoonlijke bezifngen;
 • persoonlijk letsel.

Binnen bebouwde kom en in Nationale parken: 60 km/uur, onverharde wegen: 80 km/uur en op asfaltwegen buiten de bebouwde kom: 120 km/uur.

Let op dat ACH snelheidsregels verkeersborden met een snelheidslimiet van 100 km/uur op gravelwegen overschrijven. Wanneer het voertuig snelheden van 85 km/uur of 125 km/uur bereikt, klinkt er een "pieptoon" om aan te geven dat de bestuurder de maximale toegestane snelheid op grindwegen of snelwegen overschrijdt. Het is belangrijk om te weten dat al onze voertuigen zijn uitgerust met een GPS Tracking Black Box.

LET OP: Als u de betreffende snelheidslimieten overschrijdt, vervallen alle verzekeringen en gereduceerde Eigen Risico's.

Diefstal van het voertuig is gedekt, mits men als een goed huisvader voor het voertuig heeft zorg gedragen, het voertuig afgesloten heeft en alle sleutels van het voertuig kan overhandigen (m.u.v. een overval).

Banden hebben bij start van de huurperiode minimaal 6 mm profiel (3 mm voor reservebanden).

Schade aan banden is niet gedekt (behalve bij Reductie 3). In geval van een lekke of kapotte band kan de huurder deze onderweg laten maken of een ‘nieuwe’ band aanschaffen. Bij terugkomst zal de huurder voor deze schade worden aangeslagen. Dit betekent dat elke kapotte/gerepareerde band vervangen zal moeten worden door een nieuwe. (Gerepareerde banden worden helaas niet geaccepteerd.) Vanzelfsprekend wordt alleen het aantal ‘gebruikte’ mm’s profiel in rekening gebracht en dus niet per definitie de gehele nieuwe band. Indien de huurder zelf een nieuwe band aangeschaft heeft, krijgt deze bij het inleveren van het voertuig een teruggave voor de ‘extra mm profiel’. De maximale hoogte van een dergelijke restitutie is N$ 3000,00

In geval van een zandstorm, stop onmiddellijk de auto en probeer Tijdelijke beschutting te zoeken. Als dit niet mogelijk is, stop dan naast de weg met de achterkant van het voertuig in de windrichting van de zandstorm. Schade veroorzaakt door een zandstorm wordt niet gedekt. Zandstormen komen voornamelijk voor aan de kust en in geval van een oostenwind.

Het is verplicht om een volledig politierapport te hebben in geval van schade of diefstal. Maak foto's van de plaats van het ongeval en van de schade, en verzamel de persoonlijke gegevens van de andere betrokken partijen.

Sleepkosten als gevolg van een technisch mankement zijn voor de verhuurder. Sleepkosten als gevolg van een ongeval en in geval van nalatigheid/uitsluitingen komen voor rekening van de huurder.

De administratieve kosten van een schade, de zogenaamde ‘claim handling’ komen voor kosten van de huurder.

Hierbij verklaar ik dat ik bovenstaande verklaring heb gelezen, begrepen en aanvaard.

MEER INFORMATIE EN RESERVERINGSAANVRAGEN: