Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via www.ascocarhire.com over u verkrijgen. Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden)

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Een voor- en achternaam
 • Een thuis- of ander fysiek adres, inclusief straatnaam en naam van een stad of dorp
 • Een e-mail adres
 • Een telefoonnummer
 • Informatie over internetactiviteit, inclusief maar niet beperkt tot browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis en informatie over de interactie van een consument met een internetwebsite, applicatie of advertentie

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

 • Na het verlenen van toestemming.

Bewaartermijn

De bewaartermijn wordt op basis van de volgende objectieve criteria vastgelegd: Asco Car Hire bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de verwezenlijking van haar doeleinden. In sommige gevallen is Asco Car Hire verplicht persoonsgegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld vanwege fiscale verplichtingen. Na het verstrijken van de bewaartermijn, of na succesvolle verwijderingsverzoeken van betrokkenen, verwijdert Asco Car Hire de persoonsgegevens uit haar systemen.

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Een voor- en achternaam
 • Een thuis- of ander fysiek adres, inclusief straatnaam en naam van een stad of dorp
 • Een e-mail adres
 • Een telefoonnummer
 • Een geboortedatum
 • Bankrekeningnummer

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

 • Na het verlenen van toestemming.

Bewaartermijn

De bewaartermijn wordt op basis van de volgende objectieve criteria vastgelegd: Asco Car Hire bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de verwezenlijking van haar doeleinden. In sommige gevallen is Asco Car Hire verplicht persoonsgegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld vanwege fiscale verplichtingen. Na het verstrijken van de bewaartermijn, of na succesvolle verwijderingsverzoeken van betrokkenen, verwijdert Asco Car Hire de persoonsgegevens uit haar systemen.

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Informatie over internetactiviteit, inclusief maar niet beperkt tot browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis en informatie over de interactie van een consument met een internetwebsite, applicatie of advertentie

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

 • Na het verlenen van toestemming.

Bewaartermijn

De bewaartermijn wordt op basis van de volgende objectieve criteria vastgelegd: Asco Car Hire bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de verwezenlijking van haar doeleinden. In sommige gevallen is Asco Car Hire verplicht persoonsgegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld vanwege fiscale verplichtingen. Na het verstrijken van de bewaartermijn, of na succesvolle verwijderingsverzoeken van betrokkenen, verwijdert Asco Car Hire de persoonsgegevens uit haar systemen.

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Een voor- en achternaam
 • Een thuis- of ander fysiek adres, inclusief straatnaam en naam van een stad of dorp
 • Een e-mail adres
 • Een telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Paspoortnummer
 • Nummer rijbewijs
 • Bankrekeningnummer

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

 • Na het verlenen van toestemming.

Bewaartermijn

De bewaartermijn wordt op basis van de volgende objectieve criteria vastgelegd: Asco Car Hire bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de verwezenlijking van haar doeleinden. In sommige gevallen is Asco Car Hire verplicht persoonsgegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld vanwege fiscale verplichtingen. Na het verstrijken van de bewaartermijn, of na succesvolle verwijderingsverzoeken van betrokkenen, verwijdert Asco Car Hire de persoonsgegevens uit haar systemen.

2. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies: 

Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij technologieën zoals cookies om informatie op te slaan en/of te raadplegen. Toestemming voor deze technologieën stelt ons in staat om gegevens zoals surfgedrag op deze site te verwerken en om reserveringen te verwerken. Als u geen toestemming geeft of uw toestemming intrekt, kan dit negatieve gevolgen hebben voor bepaalde kenmerken en functies.

3. Delen met andere partijen

Wij delen persoonsgegevens indien wij bij wet of door een gerechtelijk bevel, in antwoord op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, verplicht zijn om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een kwestie in verband met de openbare veiligheid.

Als onze website of organisatie wordt overgenomen, verkocht, of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en mogelijke kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

We hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten. Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten. De opname van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

4. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

De beveiligingsmaatregelen die we gebruiken bestaan uit:

✓ Gebruikersnaam en wachtwoord
✓ TLS / SSL
✓ DKIM, SPF en DMARC
✓ Fysieke veiligheidsmaatregelen van systemen die persoonsgegevens bevatten.
✓ Beveiligingssoftware

5. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op websites van derden waar naar wordt verwezen via links op deze websites. We garanderen niet dat deze websites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We raden u aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voor u gebruik maakt van deze websites.

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

7. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

✓ U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.

✓ Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken

✓ Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.

✓ Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.

✓ Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.

✓ Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

8. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming is geregistreerd bij de gegevensbeschermingsautoriteit in een EU-lidstaat. Als u vragen of verzoeken heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of voor de functionaris voor gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met onze klantenservice via info@ascocarhire.com of telefonisch op +264 (0)61 377 200

10. Contactinformatie

Asco Car Hire
Mandume Ndemufayo Avenue 195
Windhoek, Namibia

Website: www.ascocarhire.com

Email: info@ascocarhire.com

Telefoonnummer: +264 (0)61 377 200