Overschrijden landsgrenzen

borders_small

Het is toegestaan om met het gehuurde voertuig (de meeste) landsgrenzen te overschrijden, mits dit vooraf is overeengekomen en de hiervoor benodigde documentatie is verkregen.

Cross-border permit (CVG) voor Botswana, Zuid-Afrika, Lesotho, Swaziland en Zimbabwe:
Euro 35.00 per voertuig (Multiple entry)

Cross-border permit (CVG) voor Zambia, Malawi en Mozambique:
Euro 150.00 per voertuig (Multiple entry)

Belangrijk: De CVG permit betreft alleen de schriftelijk toestemming om de betreffende landgrenzen te mogen overschrijden. Plaatselijke verplichtingen zoals lokale heffingen en verzekeringen, wegen- en grensbelastingen, etc. komen hiermee niet te vervallen.

Click image to enlarge